Cenu uděluje Národní sportovní agentura

2020 – Zdeněk Růžička (sportovní gymnastika)
2021 – Aleš Suk (pedagog a lyžařský trenér)

2022 – Jarmila Kratochvílová (atletika)

2023 – Lenka Matoušková (hod diskem, neslyšící atletka)