Cenu uděluje Národní sportovní agentura

2020 – Zdeněk Růžička (sportovní gymnastika)